Mallasohra on sopimusviljelykasvi, joka lähtökohtaisesti tuotetaan viljelijän ja mallastamon välisillä viljelysopimuksilla. Satokaudesta riippuen mallastamolle voi tarjota myös sopimusten ulkopuolista mallasohraa, mutta markkina voidaan taata vain sopimuksen tehneille tuottajille.

 

Sopimusehdot 2017-2018

Sopimusehdot koskevat suoria viljelysopimuksia Viking Malt Oy:n ja mallasohran viljelijän välillä.

Puhdistamolietteen ja puhdistamolietettä sisältävien kierrätyslannoitteiden käyttö suoraan mallasohralle on kielletty.