Mallasohra on sopimusviljelykasvi, joka lähtökohtaisesti tuotetaan viljelijän ja mallastamon välisillä viljelysopimuksilla. Satokaudesta riippuen mallastamolle voi tarjota myös sopimusten ulkopuolista mallasohraa, mutta markkina voidaan taata vain sopimuksen tehneille tuottajille.

 

Sopimusehdot sato 2023

Sopimusehdot sato 2022

Sopimusehdot koskevat suoria viljelysopimuksia Viking Malt Oy:n ja mallasohran viljelijän välillä.

Puhdistamolietteen ja puhdistamolietettä sisältävien kierrätyslannoitteiden käyttö suoraan mallasohralle on kielletty.