11.072024

Kestävästi tuotettua mallasohraa Suomesta

Viking Malt Oy on mukana SAI (sustainable agriculture initiative) Platformin FSA-ohjelmassa, joka todentaa mallasohran viljelyn kestävyyttä. Tavoitteenamme on liittää suurin osa mallasohraa viljelevistä tiloista mukaan FSA-ohjelmaan. Suomessa mallasohran FSA-ohjelmaa hallinnoi Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry. FSA-ohjelma on kestävän kehityksen ohjelma, joka vertaa suomalaista mallasohraa tunnustettuun kansainväliseen standardiin.

 

Viking Maltin kanssa sopimussuhteessa olevat viljelijät kuuluvat SAI-viljelijäryhmään. Auditoinnit toteutetaan itseauditointeina sekä tila-auditointeina. Voit lukea lisää ohjelmasta seuraavasta linkistä: https://vyr.fi/fsa

 

Mitä tämä tarkoittaa sinulle viljelijänä:

 

Noin 36 tilaa valitaan satunnaisotannalla mukaan ensimmäisen kierroksen auditointiin, jossa kyselylomake käydään puhelimitse läpi yhdessä VYR:in edustajan kanssa. Puhelimitse käytävä keskustelu kestää maksimissaan tunnin. Näistä tiloista yhdeksällä suoritetaan tila-auditointi, joka kestää noin puoli päivää. Auditoinnin suorittaa ulkopuolinen auditoija. Auditoinnilla on viljelijän tukena myös yrityksen edustaja, neuvoja tai VYR:in edustaja.

 

Henkilö- ja yritystietojen käsittely:

 

Yritys toimittaa VYR:ille anonyymin listan FSA-ohjelmassa mukana olevista viljelijöistä. Listassa ei ole viljelijöistä muuta tietoa kuin yrityksen tilalle antama numerotunniste. Ulkopuolinen auditoija valitsee auditoitavat tilat satunnaisotannalla. Sen jälkeen VYR pyytää yritykseltä tilan yhteystiedot, jotta voi olla tähän yhteydessä.

Takaisin Takaisin
Christian Tallskog